Duurzame Transformatie

Projecten programma Duurzame Transformatie

  • In 2021 starten we met de gebiedsgerichte ontwikkeling middels gebiedsdagen en willen samen met omwonenden, bedrijven, instellingen komen tot een gebiedsarrangement. De gebiedsgerichte aanpak loopt tot eind 2022 door.
  • Een interne projectgroep begeleidt samen met adviesbureau Arcadis de drie sporen van de gebiedsgerichte aanpak: gebiedsdialogen, ruimtelijk plan en MER.
  • GreentechPark Brabant is een pilot project, omdat de aanpak al inspeelt op de komst van de Omgevingswet. Het leren van dit proces delen we met de interne organisatie en ook met de Regio Noordoost Brabant en PNB. Daarvoor krijgen we financiële ondersteuning via de Regiodeal.   
  • De MER studie start in 2021 en wordt in 2022 afgerond, waarbij we tevens zicht hebben op de stikstofproblematiek. In het 3e kwartaal van 2022 willen we een concept ontwerp bestemmingsplan (of concept omgevingsplan) opleveren.
  • We verkennen de mogelijkheid voor het vestigen van een Incubator (een bedrijf dat ruimte en het netwerk biedt aan innovatieve start-ups) in 2022 vooruitlopend op het omgevingsplan.
  • De eerste bedrijven zullen zich in 2023 vestigen op de beschikbare kavels als het plan is vastgesteld.
  • Onderzoek naar externe financiële middelen (vooral bedoeld om bedrijven te helpen met de startinvesteringen) is een blijvend aandachtspunt.
Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01