Leefbare Ruimte

Projecten programma Leefbare Ruimte

  • MOVE'31 is als werktitel vervallen en wordt opgevolgd door een update c.q. actualisatie onder de nieuwe werktitel Mobiliteitsplan 2040. In grote lijnen blijft de verkeersvisie intact. De verdere toelichting is beschreven in het hoofdstuk Verkeersmaatregelen
Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01