Leefbare Ruimte

Projecten programma Leefbare Ruimte

Het Maatregelenpakket PHS Boxtel komt voort uit het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP, 2008) en het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS,2010) van het Rijk. Het GVVP wijst op de complexe situatie van spoor- en wegverkeer bij de dubbele overweg in de Tongersestraat, die al jaren zorgt voor leefbaarheids- en veiligheids-knelpunten.
PHS heeft als doel uitbreiding van het personenvervoer per spoor en uitbreiding en betere routes voor het goederenspoorvervoer mogelijk te maken. Het Rijk heeft daartoe samen met Provincie Noord-Brabant en gemeente Boxtel in 2015 een bestuursovereenkomst gesloten om de in 2013 door de gemeenteraad gekozen voorkeursvariant aan maatregelen in Boxtel uit te voeren.

 • Het Maatregelenpakket PHS Boxtel omvat de projecten ( output ):
  - aanleg Verbindingsweg-Ladonk-Kapelweg (VLK);
  - aansluiting van het gebied Tongeren op de VLK + verkeersmaatregelen (VMT);
  - opwaardering capaciteit van de Keulsebaan (KBA);
  - aanleg Fietsonderdoorgang Tongersestraat;
  - opheffen van beide overwegen in de Tongersestraat.
 • Realisatie van de projecten levert belangrijke bijdragen aan ( outcome ):
  - de verkeersveiligheid rondom Tongersestraat (oplossen verkeersknelpunt en veilige verbinding langzaam verkeer);
  - de verkeersveiligheid en leefbaarheid in Kalksheuvel;
  - de verkeersveiligheid en leefbaarheid langs de verkeersroute door het centrum;
  - een goede bereikbaarheid van Boxtel en Ladonk.


De maatregelen waren voorzien uitgevoerd te worden in de periode 2020-2024. Vanwege de stikstofproblematiek door het wegvallen van het PAS-besluit in 2019 is er ca. 2,5 jaar vertraging ontstaan, zodat nu afronding eind 2026 wordt verwacht.

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01