Leefbare Ruimte

Projecten programma Leefbare Ruimte

Op basis van het Plan van Aanpak herstelmaatregelen planologische procedures Maatregelenpakket PHS Boxtel voorzien we in 2022 de volgende activiteiten:

  • Na vaststelling van het bestemmingsplan Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg (VLK) gepland verwachten we dat het bestemmingsplan in het derde kwartaal van 2022 onherroepelijk kan worden. Dit hangt uiteraard af van (eventuele) beroepen bij de Raad van State en de tijdige afhandeling daarvan.
  • Na besluitvorming over de onteigening voor de deelprojecten doorlopen we in 2022 hiervoor de benodigde procedures. Dit gebeurt parallel aan en afhankelijk van het resultaat van minnelijke verwerving.
  • We bereiden in 2022 de realisatie van PHS verder voor. Dit doen we in nauw overleg met ProRail. Daarbij kijken we ook naar een efficiënte planning van deelprojecten tijdens de realisatie. Het opheffen van de dubbele overweg op de Tongersestraat kan pas plaatsvinden na afronding van de deelprojecten VLK en Keulsebaan.
Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01