Duurzame Transformatie

Producten en diensten

Omschrijving indicator/kengetal

Realisatie 2019

Verwachting 2021

Doel 2022

Doel 2026

energiebesparing tov 2017

3,2%

5,2%

6,2%

10,2%

opwek hernieuwbare elektriciteit

0,010 TWh

0,020 TWh

0,025 TWh

0,040TWh

Toelichting:

In de RES NOB 1.0 zijn lokale resultaatverplichtingen voor energiebesparing en de hernieuwbare opwek van elektriciteit en warmte in 2030 opgenomen. Voor besparing bedraagt dit 11% tov 2017, 0,08 TWh opwek aan elektriciteit en de opwek van 3,0 Petajoule warmte als regio.

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01