Sociale Kracht

Producten en diensten

Omschrijving indicator/kengetal

Aantal individuele hulpvragen

Aantal dagdelen / unieke deelnemers / vrijwilligers welzijnsdagbesteding

Aantal en type mantelzorgers

Toelichting:

Bovenstaande prestatiedoelen zijn opgenomen in de subsidieopdracht 2022 aan de gezamenlijke primaire partners en worden vanaf 2022 pas geregistreerd in bovenstaande tabel. Voor een uitgebreidere verantwoording verwijzen wij naar de rapportage Sociaal Domein.

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01