Sociale Kracht

Producten en diensten

Omschrijving indicator/kengetal

Realisatie 2020

Verwachting 2021

Doel 2022

Doel 2026

Taakstelling huisvesting statushouders

Taakstelling: 26
Realisatie: 19

Taakstelling:
54
Verwachte realisatie:
45-50

Wordt in najaar 2021 en voorjaar 2022 gepubli-ceerd.

Nog niet bekend.

Statushouders met werk (%)

38%

32%

32%

38%

Statushouders met bijstand (%)

46%

55%

55%

46%

Statushouders (18-30 jaar) die onderwijs volgen (%)

31%

36%

41%

46%

Toelichting:

  • De cijfers zijn gebaseerd op de Benchmark Divosa Statushouders 2020(CBS). Het gaat hier om alle statushouders die sinds 2014 in de gemeente ingeschreven staan en die een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde of onbepaalde tijd hebben ontvangen, inclusief nagereisde gezinsleden.
  • De piek in de taakstelling huisvesting van 2021 leidt (tijdelijk) tot een hoger aantal  statushouders met een uitkering en een lager aantal statushouders met werk.
  • We verwachten een stijging van het aantal jonge statushouders dat onderwijs volgt (stapeleffect). Een gemiddelde opleiding duurt vaak minimaal 2-3 jaar. Hierdoor neemt het aantal jonge statushouders in het onderwijs over de jaren heen sneller toe.
Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01