Sociale Kracht

Producten en diensten

Omschrijving indicator/kengetal

Doel 2022

Doel 2026

Overlastmeldingen

80

50

afname zware zorg voor zorg in natura in 2022 (op 31-12-22 t.o.v. 01-01-2022)

afname bij 5 zware producten

afname van cliënten in jeugdzorg (op 31-12-22 t.o.v. 01-01-2022)

4%

Toelichting:

We nemen voor jeugdhulp de volgende indicatoren op:

  • We zetten in op een afname zware jeugdhulp in 2022 (5 categorieën aan jeugdhulp).
  • We realiseren een afname van cliënten in jeugdzorg van 4% (aantal cliënten minder in zorg op 31-12-22 t.o.v. 01-01-2022).
  • We stimuleren gerichte verwijzingen naar de inzet van jeugdhulp vanuit huisartsen, zodat waar mogelijk de meest lichte hulp wordt ingezet. Dit is een ontwikkeltraject.
Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01