Sociale Kracht

Producten en diensten

Omschrijving indicator/kengetal

Realisatie 2020

Verwachting 2021

Doel 2022

Doel 2026

Aantal inwoners met een Wmo voorziening

2022

2022

2123

2580

Percentage inwoners met 1 of 2 Wmo voorzieningen

85%

83%

84%

88%

Toelichting:

  • Aantal inwoners met een Wmo voorziening: er is een autonome groei van 7%. We verwachten deze met uitvoering van het huidige maatregelenpakket met 2% te kunnen verminderen.
  • Percentage inwoners met 1 of 2 Wmo voorzieningen: we streven naar een maximale toename van 1% per jaar.
Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01