Sociale Kracht

Producten en diensten

Omschrijving indicator/kengetal

Realisatie 2020

Verwachting 2021

Doel 2022

Doel 2026

Gemiddeld aantal uitkeringen Participatiewet/Ioaw/Ioaz

451

440

435

446

Instroom Participatiewet/Ioaw/Ioaz

150

-

-

-

Uitstroom Participatiewet/Ioaw/Ioaz

158

-

-

-

Gemiddeld aantal klanten met loonkostensubsidie per jaar

133

140

155

215

Toelichting:

Voor de vooruitzichten van het gemiddeld aantal uitkeringen per jaar gebruiken we een prognose-instrument wat rekening houdt met verschillende factoren.

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01