Sociale Kracht

Producten en diensten

Omschrijving indicator/kengetal

Realisatie 2020

Verwachting 2021

Doel 2022

Doel 2026

Gemiddeld aantal klanten met een lopend traject

423

450

460

-

Uitstroom uit de uitkering naar regulier werk

43

50

55

-

Gemiddeld aantal jongeren (<27) met een lopend traject

88

100

120

-

Aantal trajecten met loonkostensubsidie bij reguliere werkgevers

16

20

25

30

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01