Leefbare Ruimte

Producten en diensten

Omschrijving indicator/kengetal

Realisatie 2020

Verwachting 2021

Doel 2022

Doel 2026

sober- (doelmatig) groenbeheer op beeld*

6*

6,5*

6,5*

7*

klachten meldingen bomen

237

250

225

200

klachten meldingen overig groen

612

650

600

550

klachten meldingen zwerfvuil / vandalisme

149

100

75

50

beheer bomen, stuks

30.650

32.600

32.700

32.700

Toelichting:

* cijfermatige indicator volgens beeld-meetlat volgens frequentie beheer.
De verhoging van het areaal ten opzichte van 2020 wordt veroorzaakt door de toevoeging van Esch.

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01