Leefbare Ruimte

Producten en diensten

Omschrijving indicator/kengetal

Realisatie 2020

Verwachting 2021

Doel 2022

Doel 2026

beheer/onderhoud wegen (verhardingen) in miljoen m2

1,80

1,95

2,0

2,1

beheer/onderhoud kunstwerken

113

87 volledig/ 16 ged.

87 volledig/ 16 ged.

90 volledig/ 16 ged.

beheer/onderhoud openbare verlichting

7.750

8.500

8.700

9.000

beheer/onderhoud verkeersborden

3.500

4.000

4.000

3.500

beheer/in stand houding VerkeersRegelInstallaties (VRI's)

10

10

10

13

Toelichting:

  • Areaaluitbreidingen op diverse uitbreidingen zorgen jaarlijks voor meer m2 wegonderhoud en onderhoud openbare verlichting. De verhoging van het areaal ten opzichte van 2020 komt door de toevoeging van Esch.
  • Door sanering van bestaande verkeersborden zal het aantal te onderhouden verkeersborden minder worden.
  • De ombouw van de Keulsebaan en verbindingsweg Ladonk Kapelweg levert meer verkeersregelinstallaties op. Dit als gevolg van vermindering van het aantal rotondes naar kruispunten.
Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01