Leefbare Ruimte

Producten en diensten

Omschrijving indicator/kengetal

Realisatie 2020

Verwachting 2021

Doel 2022

Doel 2026

aantal uitvaarten

31

31

31

31

asbus bijzettingen

16

15

15

15

asverstrooiing

2

2

2

2

grafrecht afstand gedaan door nabestaande(n) / graf geruimd

50

56

40

40

Toelichting:

Omdat vooraf niet inzichtelijk te maken is hoeveel grafuitgiften in de toekomst zullen plaats vinden zijn de aantallen die in het overzicht zijn aangegeven een benadering op basis van ervaringen. De keuze van nabestaanden is leidend hierin.

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01