Leefbare Ruimte

Producten en diensten

Omschrijving indicator/kengetal

Realisatie 2020

Verwachting 2021

Doel 2022

Doel 2026

Parkeerplaatsen Centrum e.o. en Breukelen-Zuid

1800

1800

1900

Ontheffingen Parkeerschijfzone

500

500

500

-

Parkeervergunning

90

90

100

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01