Vitaal Ondernemen

Producten en diensten

Omschrijving indicator/kengetal

Realisatie 2020

Verwachting 2021

Doel 2022

Doel 2026

Aantal speeltoestellen

558

601

601

601

Aantal speeltuin locaties

94

103

103

103

Aantal kermissen

2

3

3

3

Aantal attracties

0

42

52

52

  • Vanaf 2021 zijn naast de kermis ook 7 speellocaties en 43 speeltoestellen uit Esch toegevoegd.

Toelichting:

Speelvoorzieningen

  • Het huidig areaal aan speelterreinen en speeltoestellen wordt in stand gehouden en zal het  beheer en onderhoud op de huidige wijze gecontinueerd. Er zijn geen plannen voor uitbreiding van terreinen en speeltoestellen binnen de bestaande arealen.

Kermissen

  • Door Covid'19 zijn in 2021 in afgeslankte vorm kermissen gerealiseerd.
  • In  2022 wordt er vanuit gegaan dat hieraan weer volgens de reguliere wijze invulling gegeven kan worden.
Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01