Meewerkend Bestuur

Producten en diensten

Omschrijving indicator/kengetal

Realisatie 2020

Verwachting 2021

Doel 2022

Doel 2026

De organisatie is voorbereid op een ramp en/of crisissituatie.

Nee

Personeel met een rol in de crisisorganisatie hebben een basistraining gevolgd.

De organisatie enthousiasmeren voor een rol in de  crisisorganisatie.

De organisatie is getraind op een ramp en/of crisissituatie.

De afdelingen die regelmatig in contact staan met de inwoners zijn getraind op awareness op het gebied van ondermijning en zorg en veiligheid.

Nee

Kennismaking op het gebied van ondermijning d.m.v. gastsprekers.

Basisbrede awareness op het gebied van ondermijning en zorg en veiligheid. d.m.v. 1x per jaar een themaweek.

De afdelingen zijn in staat om vroegtijdig signalen te herkennen en te melden bij de juiste instanties.  Zodat er een preventieve werking ontstaat.

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01