Meewerkend Bestuur

Producten en diensten

Vaste werkzaamheden

  • We gaan aan de slag met het versterken van onze financiële positie.
  • Hier hoort een passende lokale belastingdruk bij waarbij we streven naar maximaal een trendmatige ontwikkeling.
  • Voor de financiering van onze netto uitgaven geldt als uitgangspunt om allereerst de maximale ruimte onder de kasgeldlimiet in te zetten voordat een eventuele keuze wordt gemaakt voor financiering via de kapitaalmarkt.

Beleidsakkoord

Met gerichte maatregelen werken we aan een verbetering van de financiële positie van onze gemeente. Dit willen we bereiken in 2024 zodat in deze bestuursperiode ook ruimte komt voor het realiseren van onze ambities.
We streven naar een financiële positie waarbij we gemiddeld scoren ten opzichte van andere vergelijkbare gemeenten.
Hierbij houden we rekening met de belastingdruk voor onze inwoners en bedrijven. Uitgangspunt hierbij is dat we de lokale lasten in beginsel niet méér verhogen dan de inflatie.

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01