Meewerkend Bestuur

Producten en diensten

Vaste werkzaamheden

  • Bevolkingszorg: voorbereiden op en uitvoeren van hulp in geval van rampen en crises. Ook het beheersbaar houden van risico’s op dit vlak, zoals incidenten op het gebied van de openbare orde en veiligheid en bij grote evenementen.
  • Casuïstiek en advies op gebied van zorg en veiligheid. Hierbij ligt de focus op jeugd. We verschuiven de manier van werken van repressie naar preventie.
  • Meewerken aan de integrale aanpak van ondermijning, waarbij de focus ligt op bewustzijn in de maatschappij. Daarnaast adviseren we in concrete situaties.

Beleidsakkoord

  • We bevorderen de inzet van “meer blauw” (politie en boa's ). We beseffen dat wij geen invloed hebben op de personele inzet van de politie. We blijven in gesprek met de politie en denken mee in oplossingen. Met betrekking tot de zichtbaarheid van de boa’s wordt ingezet op een verdubbeling van de boa capaciteit met ingang van 1 januari 2022.
  • We intensiveren de aandacht op preventie en voorlichting ten aanzien van criminaliteit en overlast drank/drugsmisbruik, hangjeugd en verwarde personen. Dit doen we middels bestaande overlegstructuren tussen zorg, jeugd en veiligheid op operationeel, tactisch, strategisch en bestuurlijk niveau. De nadruk ligt op een preventieve aanpak. Met betrekking tot de voorlichting pakken wij dit integraal op met in- en externe partners.
  • Vroegtijdige signalering is een voorwaarde om preventief te kunnen werken. Wij zetten hier het project Bondgenoten voor in. Dit programma is gericht op verbinding met sleutelfiguren in de wijken en dorpen en zorgt voor samenwerking met  politie, gemeente en inwoners. Dit past goed bij het wijkgericht werken.
  • We geven specifieke aandacht aan (financieel) kwetsbaren. Deze groep mensen zijn extra gevoelig voor criminele activiteiten en of geld. Met in- en externe partners wordt er preventief informatie gegeven, en bewustwording verbeterd.  
  • We onderzoeken uitbreidingsmogelijkheden voor cameratoezicht in het centrum van Boxtel. We zijn hierbij afhankelijk van de noodzaak en juridische en financiële haalbaarheid.
Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01