Meewerkend Bestuur

Producten en diensten

Vaste werkzaamheden

  • Het juist, volledig en actueel verwerken en waar nodig (pro)actief controleren van persoonsgegevens (geboorten, huwelijken, echtscheidingen, verhuizingen, wonen, overlijden, etc.) en gegevens zoals adressen, gebouwen, wegen, waterlopen, terreinen en spoorlijnen.
  • Identificeren, controleren en verstrekken van bewijzen en verklaringen.
  • De gemeente geeft uitvoering aan de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit en mogelijke adresfraude waardoor de kwaliteit van de Basis Registratie Persoonsgegevens nog verder toeneemt.
  • De (digitale) werkprocessen worden waar nodig  aangepast zodat een hoge kwaliteit wordt geborgd.
  • De gemeente is bronhouder van de basisregistratie Woz, de geregistreerde informatie wordt beschikbaar gesteld via de Landelijke Voorziening Woz (LV Woz). In de LV Woz zijn onder andere de woz-waarde, de kadastrale aanduiding, adresgegevens en belanghebbende gegevens opgenomen.
  • Door het uitvoeren van jaarlijkse zelfevaluaties (ENSIA) controleren we de kwaliteit van ons werk. Dit wordt jaarlijks apart gerapporteerd.
Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01