Vitaal Ondernemen

Producten en diensten

Vaste werkzaamheden

Sportstimulering

  • Via de regeling combinatiefuncties faciliteren en ondersteunen we de doelgroep tot 18 jaar via de samenwerking tussen partijen op het gebied van sport, onderwijs, gezondheid en cultuur.
  • We ondersteunen en faciliteren sporten voor mensen met een beperking via de reguliere sportverenigingen en matchen van vraag en aanbod.

Binnensportaccommodaties

  • Op basis van de bezettingsgraad in de sporthallen, bepalen we of er voldoende aanbod is voor scholen en verenigingen. We maken hiervoor een integrale afweging van het binnensportaanbod.  

Buitensportaccommodaties

  • De normeringen van de individuele sportbonden vormen het uitgangspunt voor het kader waaraan we alle individuele sportverenigingen toetsen. Gemeente en verenigingen vinden elkaar hierin via de permanente dialoog.
  • We maken een nul-meting en stellen een meerjarenonderhoudsplan op voor de buitensportaccommodaties.

Zwemvoorziening

  • De zwemvoorzieningen Dommelbad en de Langspier zijn de basis waar inwoners en sportverenigingen terecht kunnen. We maken afspraken met partijen om de beheersverantwoordelijkheden voor deze voorzieningen te realiseren.  

Beleidsakkoord

  • We vertalen het maatschappelijk belang van sport, educatie en opvoeding naar sportgerelateerde projecten, zoals het Jeugdsportfonds en het project Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG).
  • We ijveren voor een beperkte herontwikkeling van het terrein van De Braken, met langjarig behoud van de maatschappelijke functie van het indoor sportcentrum.
  • We gaan in gesprek met alle betrokkenen van Het Dommelbad omdat het zwembad een steeds grotere regiofunctie krijgt. De lasten komen nu geheel voor rekening van de gemeente Boxtel en dat vinden we gelet op onze financiële situatie onwenselijk.
Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01