Vitaal Ondernemen

Producten en diensten

Vaste werkzaamheden

  • We beschermen het bestaande gebouwde erfgoed doordat bij verbouwing en restauratie omgevingsvergunningen nodig zijn. De monumentencommissie heeft bij vergunningaanvragen een adviesrol vanuit haar deskundigheid.
  • Met de invoering van de Omgevingswet werken we toe naar een Commissie Ruimtelijke Kwaliteit waarin de advisering over ten minste monumenten en Welstand integraal plaatsvindt.
  • Waar mogelijk beschermen we panden uit de Wederopbouwperiode (1940-1965) door deze bijvoorbeeld aan te wijzen als gemeentelijke monumenten.
  • Met de komst van Esch hebben we de verantwoordelijkheid over een extra 12 Rijks- en 37 gemeentelijke monumenten.
  • Het archeologisch erfgoed beschermen we door het opnemen van dubbelbestemmingen in het bestemmingsplan conform het archeologiebeleid.
  • Als lid van de gemeenschappelijke regeling Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) is de zorg voor het beheer van het oude gemeentelijke archief gewaarborgd.
  • Erfgoed verbinden aan het toeristische profiel van Boxtel
Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01