Vitaal Ondernemen

Producten en diensten

Vaste werkzaamheden

  • Ondersteunen van en overleggen met maatschappelijke organisaties in het traject van de ontwikkeling van gemeenschapsfuncties en gemeenschapshuizen.
  • Ondersteunen van de Kinderboerderij bij de duurzaamheids- en milieueducatie voor vooral jonge kinderen. Wij volgen de versterking van de ontmoetingsfunctie voor ouderen bij de Kinderboerderij met belangstelling.

Beleidsakkoord

  • We gaan met gemeenschapshuizen in overleg over de toekomstige functies per gemeenschapshuis in relatie met de behoeften en andere voorzieningen in dorp en wijk. Hierbij wordt ook nadrukkelijke de financiële situatie besproken.
  • In samenspraak met betrokkenen spelen we in op kansen voor het opwaarderen van de ‘hartjes in de wijk’.
  • We pakken deze opdracht projectmatig op en betrekken hierbij de uitgangspunten zoals geformuleerd in de nota Gemeenschapsfuncties en gemeenschapshuizen waaronder ook de Kinderboerderij. We combineren dit met een inventarisatie van de gemeenschapsfuncties en het gemeentelijk vastgoed. De nota die in augustus 2020 aan uw raad is gepresenteerd maar waarover nog geen besluitvorming heeft plaatsgevonden dient als startpunt en wordt uitgebreid en aangepast.
Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01