Vitaal Ondernemen

Producten en diensten

Vaste werkzaamheden

Kermissen

  • We dragen zorg voor een aantrekkelijke, gevarieerde kermis in Boxtel en Liempde tegen redelijke ritprijzen. De kermis is onderdeel van een aantrekkelijk centrum waar ook de centrumondernemers voordeel bij hebben.
  • Op de kermis in Boxtel wordt voor bezoekers met autisme, ADHD, epilepsie of hoog gevoeligheid op de zondag van 12.00 uur tot 14.00 uur prikkelarm gedraaid. Gedurende die periode wordt geen geluid geproduceerd en zijn de lichteffecten gedempt. Zo kan ook deze doelgroep van de kermis genieten.

Speelvoorzieningen

  • We dragen zorg voor een gevarieerd aanbod qua leeftijden, speelwaarden, omvang terrein en uitstraling.
  • We bieden een gevarieerd aanbod van veilige speelvoorzieningen op bereikbare afstand voor iedereen van 0 tot 99 jaar.
  • We streven naar het juiste aanbod voor de juiste doelgroep op de juiste plek. Bij ongewijzigd beleid en areaal is het huidige budget toereikend.
  • We stellen een nieuw speelbeleid en speelruimteplan op waarbij we ruimte bieden voor particuliere initiatieven.
  • De kwaliteit en veiligheid van speeltoestellen en terreinen volgen uit de jaarlijks verplichte hoofdinspectie. Hieruit volgt de prioriteit voor reparatie, herstel of vervangingen die we vervolgens uitvoeren. De speeltoestellen worden qua veiligheid getoetst aan het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS).
Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01