Leefbare Ruimte

Producten en diensten

Vaste werkzaamheden

 • We begeleiden het parkeerbedrijf ( P1) voor beheer van ontheffinghouders
 • We beheren de bestemmingsreserve Parkeervoorzieningen ten aanzien van inkomsten en mogelijke aanwending.
 • We gaan meer parkeerdata verzamelen om toekomstige ontwikkelingen zoals Boxtel binnen de Bruggen te kunnen faciliteren.
 • We blijven langparkeren faciliteren buiten het betaald-parkeren en parkeerschijfregime  waar nodig;

Parkeerplannen en onderwerpen

 • Afhandeling parkeerklachten

We gaan een aanpak voorstellen die de behandeling aangaande parkeerklachten en verzoeken tendergewijs gaat aanpakken. Verzoeken om uitbreiding worden pas in behandeling genomen als er een groepsgewijs verzoek gedaan wordt.

 • Parkeernormennota
 • We updaten de parkeernormennota met nieuwe uitgangspunten, passend bij de trends en ontwikkelingen. Hierbij wordt ook de verwachte ontwikkeling van de bestemmingsreserve Parkeervoorzieningen bezien.
 • Parkeerevaluatie

We vertalen de resultaten van een parkeerevaluatie Centrum/Breukelen in het uitvoeringsprogramma, waaronder:

  • het mogelijk (her)Invoeren betaald parkeren op enkele locaties zoals Stationsstraat en Breukelsestraat (beide gedeeltelijk);
  • het uitvoering geven aan verhogen kwaliteit en kwantiteit van de kostendekkendheid parkeren;
  • We gaan de inkomstenkant verbeteren, waarbij handhaving een belangrijk aandachtspunt is;
  • We gaan de capaciteit van de vergunninghouders in Centrum herbeschouwen, mogelijk vergroten, om de parkeerdruk voor bewoners te verlichten.
Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01