Leefbare Ruimte

Producten en diensten

Vaste werkzaamheden

  • We beheren, onderhouden en zorgen voor instandhouding (vervanging en reparatie op onderdelen) van de begraafplaats Munsel volgens het reguliere beleid en wettelijke verplichtingen.
  • We continueren het bestaand beheer, onderhoud en exploitatie van de gemeentelijke begraafplaatsen. Daarin zijn meegenomen de werkzaamheden voor de oorlogsgraven en oorlogsmonumenten binnen de gemeente Boxtel.
  • Voor het groot onderhoud zoals; maai werkzaamheden, renovaties- inboet beplantingen en hagen snoeien is een meerjarig onderhoudsbestek opgesteld en in 2021 aanbesteed. Door effectief onderhoud te plegen komen we dichter tegen kostendekkendheid.

Beleidsakkoord

  • Door teruglopend aantal reguliere begravingen op de begraafplaats Munsel is een 100% kostendekkendheid van het product begraven moeilijker te realiseren. Er zijn mogelijkheden om andere vormen van begravingen op de begraafplaats in te voeren  waarmee ook meer inkomsten gegenereerd kunnen worden.
Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01