Leefbare Ruimte

Producten en diensten

Vaste werkzaamheden

Regulier, planmatig

  • We onderhouden en beheren de wegen, civiele kunstwerken en openbare verlichting volgens de bijbehorende kwaliteitseisen. We communiceren vooraf met bewoners en voeren de werkzaamheden uit via uitvoeringsprogramma's en bestekken.
  • We reageren gedurende het hele jaar planmatig op klachten en meldingen. Als de veiligheid in het geding is treden we direct op.
  • Daar waar wij vanuit onderhoud en beheer werkzaamheden uitvoeren houden we rekening met het toekomstbestendig maken van wijken en dorpen. De openbare ruimte is een plek voor iedereen met speciale aandacht voor mindervaliden.

Wijkbeheer

  • Gedurende het hele jaar onderhouden en beheren we de openbare ruimte volgens het principe van "schoon, heel en veilig".

Beleidsakkoord

We dragen zorg voor een jaarlijks wegenbeheer gericht op (verkeers-) veiligheid en rijcomfort voor mindervaliden, voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer. We stemmen daarbij af met Rioolbeheer, Verkeersveiligheid en Groenbeheer voor onder andere gelijktijdige optimalisatie in relatie tot bermbegroeiing.

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01