Leefbare Ruimte

Producten en diensten

Vaste werkzaamheden

Regulier, planmatig beheer

  • We beheren en onderhouden openbaar groen en bomen waarbij we aan bewoners vooraf uitleggen wat ze in hun directe woonomgeving kunnen verwachten en waarom werkzaamheden nodig zijn.
  • In het reguliere beheer verhogen we de duurzaamheid en biodiversiteit in het openbaar groen.
  • Jaarlijks voeren we in het voorjaar op duurzame wijze de preventieve bestrijding uit van de eikenprocessierups; tijdens het seizoen bestrijden we actief. In de zomer bestrijden we na inventarisatie planmatig de Japanse duizendknoop.  
  • We reageren gedurende het hele jaar planmatig op meldingen en klachten. Als de veiligheid in het geding is treden we direct op.

Wijkbeheer

  • Gedurende het hele jaar onderhouden we de openbare ruimte volgens het principe van "schoon, heel en veilig".

Beleidsakkoord

  • Binnen het reguliere groenbeheer en bermbeheer verbeteren we de biodiversiteit door meer ecologisch beheer toe te passen. Als zich kansen voordoen geven we hier een extra impuls aan. Ook bij nieuwe plannen en grootschalige renovaties passen we dit principe toe. Met name bermbeheer stemmen we af met verkeersveiligheid.
  • We brengen in 2022 een nieuw Bomenbeleidsplan in procedure. Na vaststelling geven we uitvoering aan de realisatie van de 'Groene Kaart'.
Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01