Leefbare Ruimte

Producten en diensten

Vaste werkzaamheden

  • We verhuren panden waar nog ruimte is;
  • We stoten panden af die vrij komen/zijn van huur en niet van strategisch of maatschappelijk belang zijn;
  • We actualiseren de MeerjarenOnderhoudsplannen (MOP);
  • We geven agrarische percelen uit voor (kortdurende) pacht;
  • We geven bedrijfsgronden uit.

Beleidsakkoord

  • We stellen nieuw vastgoedbeleid op, om zo de mogelijkheden voor het afstoten van gemeentelijke gebouwen inzichtelijk te maken en meer scherpte te krijgen in noodzakelijke verduurzaming van ons vastgoedbezit.
  • Openbare verkoop van panden en gronden is in beginsel het uitgangspunt.
Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01