Leefbare Ruimte

Producten en diensten

Vaste werkzaamheden

 • We actualiseren de lopende grondexploitaties in financiële zin
 • We rapporteren periodiek over de voortgang en recente ontwikkelingen in de lopende grondexploitaties
 • We ondersteunen en bewaken facilitaire projecten in financiële zin
 • Waar nodig voeren we haalbaarheidsstudies en -berekeningen uit voor nieuwe ruimtelijke initiatieven

Beleidsakkoord

 • We ronden de herziening van de nota grondbeleid af. Hierin nemen we zogeheten situationeel grondbeleid op waardoor meer actieve grondpolitiek mogelijk wordt.
 • We ronden de bouw van In Goede Aarde af in lijn met het duurzame gedachtegoed.
 • Voor Vorst B werken we aan een passende invulling (zie GreentechPark Brabant).
 • We werken verder aan de planvorming van Reigerskant in Esch waarvan de grondexploitatie in 2021 volledig is overgekomen vanuit de voormalige gemeente Haaren. Gezien de lokale woonbehoefte geven we zo snel mogelijk uitvoering aan de vervolgfase van deze woningbouwontwikkeling.
 • We zoeken naar betere financiële resultaten bij het facilitair grondbeleid door het consequent afsluiten van anterieure overeenkomsten en een reëel kostenverhaal, ook voor bovenwijkse voorzieningen en maatregelen. Voor dit laatste stellen we een duidelijk beleidskader op.
  Bij het aanscherpen van het kostenverhaal zijn we ons bewust van het broze evenwicht tussen enerzijds verlaging van de ontwikkelkosten om woningbouw te stimuleren en anderzijds het gezond houden van onze eigen financiële situatie,
  wat vraagt om maatwerk.
Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01