Sociale Kracht

Producten en diensten

Vaste werkzaamheden

  • We voeren de Wet Publieke Gezondheid uit.
  • We maken hierover afspraken met de GGD.

Beleidsakkoord

Naast de algemene preventieve taken vanuit de Wet publieke gezondheid, gaan we meer aandacht besteden aan algemene (preventieve) activiteiten die bijdragen aan één of meerdere dimensies van Positieve Gezondheid. De dimensies staan hieronder. Wij willen ten behoeve van de integraliteit en efficiency daartoe verbindingen leggen tussen Volksgezondheid en bestaande of nieuwe programma’s van andere taakvelden.

Dimensies Positieve Gezondheid

  • We hebben zorg voor een gezonde leefomgeving, de kwaliteit van leven (“ik geniet van mijn leven”).
  • We hebben zorg voor veilig en gezond opgroeien c.q. ouder worden, de lichaamsfuncties (“ik voel mij gezond en fit”).
  • We hebben zorg voor gezond gedrag, de zingeving (“ik heb vertrouwen in mijn toekomst”).
  • We hebben zorg voor een gezond rondkomen/inkomen, het dagelijks meedoen (“ik kan goed voor mijzelf zorgen”).
  • We hebben zorg voor gezond werkgeverschap, het meedoen (“ik heb goed contact met anderen”).
  • We hebben zorg voor psychische gezondheid, het mentaal welbevinden (“ik voel me vrolijk”).

Tot slot vertalen we het maatschappelijk belang van sport, educatie en opvoeding naar sportgerelateerde projecten, zoals het Jeugdsportfonds en het project Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG).

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01