Sociale Kracht

Producten en diensten

Vaste werkzaamheden

 • We geven uitvoering aan de Participatiewet.
 • We plaatsen de doelgroep met een loonwaarde tot 30% Wettelijk Minimum Loon zo veel mogelijk op arbeidsmatige dagbesteding.
 • We zetten de doelgroep met een loonwaarde tussen 30% en 80% Wettelijk Minimum Loon in hun kracht door ze aan werk te helpen via WSD of eventuele andere partners.
 • We geven de doelgroep met een loonwaarde van 80% tot 100% Wettelijk Minimum Loon indien nodig ondersteuning voor een effectieve toeleiding naar werk (omdat ze meer zelfredzaam zijn).
 • We laten meer klanten doorstromen naar een reguliere werkgever via de weg van instroom-doorstroom-uitstroom.
 • We werken mee aan gezamenlijke acties vanuit de Arbeidsmarktregio Noordoost Brabant die binnen ons beleid passen.
 • We streven op basis van bestaand beleid en nieuwe werkafspraken met WSD en de regionale arbeidsmarkt naar een zo groot mogelijke uitstroom uit uitkeringen.

Beleidsakkoord

 • We gaan onderzoeken of we als gemeente meer mensen met een bijstandsuitkering ervaring kunnen laten opdoen in de eigen organisatie.
 • We gaan samen met het lokale bedrijfsleven aan de slag om mensen vanuit de bijstand aan een baan te helpen.
 • We ondersteunen projecten die werkgelegenheid bieden voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Projecten in combinatie met duurzaamheid en/of circulaire economie verdienen bijzondere aandacht.
 • We blijven re-integratiebedrijven ondersteunen in hun rol om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zinvol werk te geven, waarbij nadrukkelijk de samenwerking met de bedrijven wordt gezocht.
 • We gaan aan de slag met de uitvoering van het Lokaal Plan met de WSD. Periode: 2021 - 2025. De ambitie is dat iedereen meedoet naar vermogen, waarbij meedoen belangrijker is dan alleen het hebben van betaalde arbeid. De projecten waar we als eerste mee aan de slag gaan zijn:
  • De invulling van de basisdienstverlening van WSD: onder andere het in beeld brengen van de arbeids- en participatiemogelijkheden van uitkeringsgerechtigden in een maximaal drie maanden durend traject onder de naam MijnWerkDichtbij en de diversiteit aan werklocaties (zoals bij lokale werkgevers en op het gebied van duurzaamheid en/of circulaire economie);
  • Ontwikkelingsgerichte Arbeidsmatige Dagbesteding (OAD): een diagnose instrument waarmee we inzicht krijgen in het ontwikkelvermogen van inwoners die gebruik (willen) maken van dagbesteding;
  • Aanpak jongeren: hiermee spreken we de ambitie uit dat alle jongeren die onder de Participatiewet vallen in 2025 actief zijn op het gebied van scholing, arbeidsmarkttoeleiding, dagbesteding of op andere wijze werken aan hun toekomst.

Het Lokaal Plan is zo opgezet dat er ruimte is om nieuwe projecten te starten wanneer nodig.

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01