Sociale Kracht

Producten en diensten

Vaste werkzaamheden

  • Rechtmatig verstrekken van uitkeringen.
  • Armoedebeleid en schulddienstverlening zijn vaste onderdelen van ons takenpakket.

Beleidsakkoord

  • We streven naar een groei in de doorstroom van het aantal klanten van bijstand naar loonkostensubsidie en regulier werk.
  • Mensen met een bijstandsuitkering hebben verantwoordelijkheid over hun eigen beslissingen: belonen als ze het goed doen, straffen als zij zich structureel niet aan gemaakte afspraken houden. Wederkerigheid is hierin het sleutelwoord.
  • Consulenten hebben een attitude van helpen en begeleiden in plaats van straffen en afdwingen via regels.
  • Wij gaan de regels voor (bijzondere) bijstand en het Welzijnsfonds herijken.
  • We hechten grote waarde aan goede schuldhulpverlening en structurele begeleiding van inwoners die het betreft.
  • We ondersteunen de Voedselbank en Vincentius.
Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01