Sociale Kracht

Producten en diensten

Vaste werkzaamheden

 • We bieden met de wooncorporaties huisvesting aan nieuwe statushouders om de wettelijke taakstelling te realiseren.
 • Vanaf 1 januari 2022 gaan we aan de slag met de nieuwe Wet inburgering. Vanuit deze wet ondersteunen we inburgeraars bij:
  - hun vestiging in de gemeente en het praktisch wegwijs worden op diverse leefgebieden;
  - het leren van de Nederlandse taal;
  - het actief meedoen in de samenleving, liefst door betaald werk of een opleiding. Of als dat (nog) niet haalbaar is door een stageplek of vrijwilligerswerk.
 • We ondersteunen via het Taalhuis ook andere inwoners met een migratie-achtergrond om de Nederlandse taal beter te beheersen, ook vanwege de Wet Taaleis (Participatiewet).
 • We doen dit vanuit een doelgroepsgewijze aanpak in nauwe samenwerking met ketenpartners, voorliggend veld en buurgemeenten. Waar mogelijk, benutten we regionale trajecten vanuit Agrifood Capital voor deze doelgroep.

Beleidsakkoord

 • De gemeente creëert stageplaatsen voor statushouders en anderen met afstand tot de arbeidsmarkt.
Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01