Duurzame Transformatie

Producten en diensten

Vaste werkzaamheden

  •  Uitvoeren wettelijke taken duurzaamheid en klimaatadaptatie
  •  Uitvoeringsagenda duurzaamheid 2017-2022 actualiseren en uitvoeren

Beleidsakkoord

In het Beleidsakkoord 2021-2026 is een groot aantal taken ten aanzien van duurzaamheid en klimaatadaptatie opgenomen. Voor een groot deel zijn dit wettelijke taken die voortvloeien uit de Klimaatwet, Klimaatakkoord en Nationaal Programma Regionale Energiestrategie.

  • Uitgangspunt in het beleidsakkoord zijn de kernwaarden en evenwicht in people, planet en profit. Een integrale aanpak is daarom noodzakelijk;
  • Stimulerend economisch beleid op het gebied van duurzaamheidsmaatregelen;
  • Zo snel mogelijk energieneutraal worden;
  • Zo veel mogelijk klimaatadaptief worden en minimaal te voldoen aan de normen uit de Kader Richtlijn Water (KRW) . Hiervoor wordt een uitvoeringsprogramma vastgesteld.
  • Eind 2021 starten we participatieproces actualisatie Duurzaamheidsagenda en Uitvoeringsprogramma.
  • Cofinanciering in duurzaamheidsprojecten samen met inwoners, bedrijven en organisaties wat betreft vergroting biodiversiteit, circulariteit, klimaatmitigatie en klimaatadaptatie;
  • Komen tot een uitvoeringsstrategie voor de TransitieVisie Warmte;
  • Gegeven de opgetreden transportschaarste zoeken naar innovaties om toch zo veel mogelijk hernieuwbare elektriciteit op te wekken en zo veel mogelijk energie te besparen.
Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01