Duurzame Transformatie

Producten en diensten

Product (verschil begroting 2022 - begroting 2021)
x € 1.000

Begroting 2021

Begroting 2022

Verschil

Klimaatadaptatie en energietransitie

-905

-906

-1

De belangrijkste verschillen worden hier toegelicht:
In 2021 is voor de volgende budgetten een bedrag beschikbaar gesteld:
Uitvoering van de warmtetransitie € 224.000 en Landschapstriënnale € 21.000. Deze zijn in 2021 gerelateerd aan de bestemmingsreserve Duurzaamheid.

Verder zijn er geen noemenswaardige verschillen te melden.

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01