Duurzame Transformatie

Producten en diensten

Product (verschil begroting 2022 - begroting 2021)
x € 1.000

Begroting 2021

Begroting 2022

Verschil

Plattelandsvernieuwing

-322

-413

-91

De belangrijkste verschillen worden hier toegelicht:
De extra (incidentele) lasten van € 90.000 in 2022 zijn beschikbaar gesteld voor de realisatie restopgave ecologische verbindingszone Smalwater.  
Verder zijn er geen noemenswaardige verschillen te melden.

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01