Financiën

Nieuw beleid, gehonoreerde wensen

In deze begroting zijn autonome ontwikkelingen en enkele dekkingsmaatregelen opgenomen. Tevens zijn in deze begroting de gevolgen van het Beleidsakkoord 2021-2026 'Samen aan de slag' verwerkt.
Per saldo leidt dit tot een negatief begrotingsbeeld. De uitkomsten van door de raad gevoerde kerntakendiscussie nemen wij, samen met een pakket van overige maatregelen, op in het dekkingsplan bij begroting 2022. Daarmee willen wij een structureel sluitende begroting bereiken.

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01