Duurzame Transformatie

Dit kost het

Saldo x € 1.000

Rekening 2020

Begroting 2021 na wijziging

Begroting 2022

Klimaatadaptatie en energietransitie

-1.233

-905

-906

Project GreentechPark Brabant

-53

-100

0

Project Regionale Energie Strategie (RES)

0

0

0

Plattelandsvernieuwing

-290

-322

-413

Afval

-130

-296

0

Riolering

0

0

0

Milieu

-926

-1.172

-1.261

Totaal saldo

-2.632

-2.795

-2.580

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01