Meewerkend Bestuur

Producten en diensten

Openbare orde en veiligheid

Rekening 2020

Begroting 2021
na wijziging

Begroting 2022

Baten

19

126

26

Lasten

2.391

3.039

2.989

Saldo voor bestemming x € 1.000

-2.372

-2.913

-2.963

Resultaatbestemming

Onttrekking aan reserves

0

0

0

Storting in reserves

0

0

0

Saldo resultaatbestemming x € 1.000

0

0

0

Saldo na bestemming x € 1.000

-2.372

-2.913

-2.963

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01