Meewerkend Bestuur

Producten en diensten

Basisregistraties

Rekening 2020

Begroting 2021
na wijziging

Begroting 2022

Baten

281

438

484

Lasten

1.523

1.793

1.836

Saldo voor bestemming x € 1.000

-1.242

-1.355

-1.352

Resultaatbestemming

Onttrekking aan reserves

0

0

0

Storting in reserves

0

0

0

Saldo resultaatbestemming x € 1.000

0

0

0

Saldo na bestemming x € 1.000

-1.242

-1.355

-1.352

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01