Paragrafen

Lokale heffingen

De reclamebelasting is aangemerkt als een algemeen heffing/dekkingsmiddel. Hiervoor is geen specifieke onderbouwing van de tarieven noodzakelijk. Deze belasting brengt Boxtel in rekening bij alle winkeliers, dienstverleners en horecaondernemers in het afgebakende centrummanagement gebied.

De netto-opbrengst stort de gemeente in het ondernemersfonds. In de begroting 2022 worden de tarieven trendmatig verhoogd. In overleg met het Centrummanagement is de laatste jaren hiervoor gekozen; het basisbedrag is € 228 en de drempel WOZ-waarde waarboven extra betaald moet worden, staat al een aantal jaren op € 131.000. Ook in deze begroting is die niet aangepast met de verwachte waarde ontwikkeling van de niet-woningen (-0,5%).

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01