Paragrafen

Lokale heffingen

Met de invoering van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging, moet de heffing van leges voor omgevingsvergunningen opnieuw worden vastgesteld. De verwachting is dat er halverwege 2022 een andere systematiek wordt geïmplementeerd.
In 2021 zijn een aantal grote woningbouwprojecten gestart die ook in 2022 tot vergunningaanvragen leiden. We verwachten in 2022 € 888.000 aan legesopbrengsten te realiseren. Om onze ambities te realiseren, worden er tijdelijk extra medewerkers ingehuurd. Dit wordt bekostigd uit deze opbrengsten, waardoor de kostendekkendheid van de leges niet boven de 100% uitkomt.

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01