Paragrafen

Lokale heffingen

De leges burgerzaken worden voor een deel bepaald door de van Rijkswege vastgestelde (maximum) bedragen. Voor zover deze Rijkstarieven niet van toepassing zijn, kan de gemeente het zelf bepalen. Voor dit deel worden de tarieven in 2022 trendmatig met 2,1% verhoogd.
Van elke dienstverlening is een geschatte inzet van menskracht de basis voor het bepalen van die tarieven. 100% kostendekking is vanwege de door het Rijk opgelegde maximering van de tarieven niet haalbaar.

Onderbouwing tarieven burgerzaken
(bedragen x € 1.000)

Werkelijk
2020

Begroot
2021

Begroot
2022

Leges en andere rechten

281

482

482

Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen

2

2

Totaal baten

281

484

484

Salarissen en sociale lasten

3

8

8

Overige goederen en diensten

23

44

49

Inkomensoverdrachten - Rijk

96

185

185

MijnGemeenteDichtbij

737

816

817

Totaal lasten

859

1.054

1.059

Dekkingsresultaat (- = tekort)

-578

-569

-575

Dekkingspercentage

33%

46%

46%

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01