Sociale Kracht

Dit kost het

Saldo x € 1.000

Rekening 2020

Begroting 2021 na wijziging

Begroting 2022

Maatschappelijk werk

-1.512

-1.815

-1.955

Minderheden

-276

-299

-337

Jeugdzorg

-11.538

-13.631

-8.653

WMO

-9.125

-9.987

-9.633

Inkomensvoorziening

-3.711

-4.428

-4.210

Participatie

-10.158

-9.632

-9.323

Volksgezondheid

-1.048

-1.234

-1.196

Onderwijs

-3.292

-3.135

-3.335

Totaal saldo

-40.660

-44.160

-38.642

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01