Leefbare Ruimte

Dit kost het

Saldo x € 1.000

Rekening 2020

Begroting 2021 na wijziging

Begroting 2022

Volkshuisvesting

-134

-256

-460

Project Boxtel Bouwt

0

0

0

Ruimtelijke ontwikkeling

-1.587

-790

-1.464

Project Boxtel Binnen De Bruggen

0

0

0

Project Omgevingswet

0

0

0

Grondexploitaties

-567

-193

-455

Beheer onroerend goed

585

-306

-674

Groenbeheer

-2.376

-2.655

-2.677

Beheer openbare ruimte

-4.415

-5.228

-5.411

Project Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS)

0

0

0

Verkeersmaatregelen

-1.079

-1.425

-1.371

Project MOVE31

0

0

0

Parkeren

-69

-87

-184

Begraafplaatsen

32

-22

-22

Totaal saldo

-9.610

-10.961

-12.717

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01