Vitaal Ondernemen

Dit kost het

Saldo x € 1.000

Rekening 2020

Begroting 2021 na wijziging

Begroting 2022

Economische aangelegenheden

-810

-584

-1.046

Recreatieve voorzieningen

-528

-620

-607

Maatschappelijke voorzieningen

-648

-687

-676

Kunst

-513

-910

-637

Sport

-2.086

-2.076

-1.689

Monumentenzorg en oudheidkunde

-183

-295

-336

Totaal saldo

-4.769

-5.171

-4.990

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01