Meewerkend Bestuur

Dit kost het

Saldo x € 1.000

Rekening 2020

Begroting 2021 na wijziging

Begroting 2022

Bestuur

-5.767

-5.098

-4.729

Basisregistraties

-1.242

-1.355

-1.352

Openbare orde en veiligheid

-2.372

-2.913

-2.963

Algemene dekkingsmiddelen

9.192

9.649

9.827

Algemeen budgettair

59.435

63.258

58.341

Herindeling Haaren

-243

-454

-195

Totaal saldo

59.002

63.087

58.929

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01