Duurzame Transformatie

Producten en diensten

Afval

Rekening 2020

Begroting 2021
na wijziging

Begroting 2022

Baten

3.584

3.900

4.202

Lasten

3.714

4.196

4.202

Saldo voor bestemming x € 1.000

-130

-296

0

Resultaatbestemming

Onttrekking aan reserves

0

0

0

Storting in reserves

0

0

0

Saldo resultaatbestemming x € 1.000

0

0

0

Saldo na bestemming x € 1.000

-130

-296

0

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01