Duurzame Transformatie

Producten en diensten

Plattelandsvernieuwing

Rekening 2020

Begroting 2021
na wijziging

Begroting 2022

Baten

4.734

0

0

Lasten

4.706

443

413

Saldo voor bestemming x € 1.000

28

-443

-413

Resultaatbestemming

Onttrekking aan reserves

111

121

0

Storting in reserves

429

0

0

Saldo resultaatbestemming x € 1.000

-318

121

0

Saldo na bestemming x € 1.000

-290

-322

-413

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01